Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавни позив за подношење понуда за нававку радова на постављању изолацију и црпљењу воде на стамбеној згради у Ћирила и Метоидја бр. 6

Позив за подношење понуда 96kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе изградње стамбеног објекта ПД+П+4+ПК на кат.парц. број 2457/2 к.о. Стара Пазова у улици Ћирила и Методија 6, Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о пократању поступка 200kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда прикључних шахти за водовод на објектима Регионалног стамбеног програма “РХП5 Стара Пазова“

Позив за подношење понуда 647kb
Одлука о покретању поступка 199kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда идејног пројекта (ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију са извођењем грађевинских радова и променом намене заједничке просторије постојећег објекта у Улици Мире Бртке 3,5,7,9,11,13,15 у Старој Пазови, на К.П. 3104/37 КО Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о покретању поступка 197kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Физичко обезбеђење зграда у Старој Пазови у Фрушкогорској улици - бр. ЈНМВ -1/2020

Позив за подношење понуда 192kb
Физичко обезбеђење зграде 523kb
Одлука о додели уговора 812kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка - Радови на прикључењу објекта на електро дистрибутивни систем

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 1.3.5/19Конкурсна документација 967kb
Позив за подношење понуда 201kb
Одлука о додели уговора 1.3mb
Обавештење о закљученом уговору 234кb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494