Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе изградње стамбеног објекта ПД+П+4+ПК на кат.парц. број 2457/2 к.о. Стара Пазова у улици Ћирила и Методија 6, Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о пократању поступка 200kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494