JP Opštinska stambena agencija Stara Pazova je javno preduzeće koje se bavi izgradnjom i upravljanjem opštinskim stambenim fondom, izgradnjom, prodajom i izdavanjem stanova po netržišnim uslovima odnosno cenama koje su ispod tržišnih, kako bi omogućili licima koja ne mogu po tržišnim uslovima da kupe svoju nekretninu.

  • Primena zakona o stanovanju i održavanju zgrada
  • projekti2
  • Program i planovi Opštinske stambene agencije Stara Pazova
  • Pitajte Opštinsku stambenu agenciju Stara Pazova