Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова jе јавно предузеће које се бави изградњом и управљањем општинским стамбеним фондом, изградњом, продајом и издавањем станова по нетржишним условима односно ценама које су испод тржишних, како би омогућили лицима која не могу по тржишним условима да купе своју некретнину.

Обавештење о објављеном Информатору о раду Општинске стамбене агенције Стара Пазова

2022-10-31 10:40:23

Обавештавају се грађани да је на линку објављен Информатор о раду Општинске стамбене агенције Стара Пазова.

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494