Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕНЈЕ за продужење Уговора о закупу станова Изграђених у оквиру СИРП-а

Продужити уговор могу само породице са највише 5 чланова породичног домаћинства.

Под члановима породичног домаћинства сматрају се брачни другови, њихови родитељи, деца рођена у браку, ван брака, усвојена пасторчад, као и друга лица која је учесник у конкурсу или његов брачни друг дужан по закону да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству. Под чланом домаћинства сматрају се деца рођена или усвојена до дана истека рока за подношење пријаве на конкурс.

На основу члана бр. 6 Уговора о закупу стана, који је потписан од стране закупца са „Општинском стамбеном агенцијом Стара Пазова“ ЈП, обавештавају се закупци који су заинтересовани за продужетак уговора о закупу да закуподавцу доставе следећу документацију:

1. Писмени захтев за продужетак Уговора о закупу,
2. Потврду о званичним примањима чланова домаћинства у нето износу или оверену изјаву о примањима за повремене послове. Просек за последња три (3) месеца,
3. Потврду пореске управе о имовини свих чланова домаћинства,
4. Потврда Катастра о имовини свих чланова домаћинства.
5. Фотокопију личних докумената свих чланова домаћинства (личне карте, изводе из матичне књиге рођених за новорођену децу),не мора бити оверена
6. Докази о измирењу свих обавеза по Уговору о закупу стана (станарина, електрична енергија, вода).


Разматраће се само они захтеви код којих су месечна примања по члану домаћинства у следећем опсегу:

Број чланова породичног домаћинстваМесечни приходи, без пореза и доприноса, по члану домаћинства (у Еврима)
1 од 150 до 450
2 од 115 до 345
3 од 105 до 260
4 од 90 до 230
5 од 75 до 190

Пријаве које садрже примања ван ових одређених табелом, неће се разматрати.

Износи су изражени у еврима, а обрачунаваће се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 01.06.2020. године. Комисија за одабир корисника ће одбацити све Захтеве који буду достављени неблаговремено и на непрописан начин.

Висину закупнине утврђује Надзорни одбор Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП на основу параметара унапред постављних у СИРП-у, а она ће бити усклађивана у току трајања закупа посебним одлукама Надзорног одбора Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП у складу са трошковима осигурања, одржавања, ...

Висина месечне закупнине је одређена у износу од 160 дин/м2.

Рок за подношење Захтева је до понедељак 01.06.2020. до 14 часова.

Захтев са пратећом документацијом, подноси се Комисији за одабир корисника на адресу:

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова са назнаком „Захтев за продужење Уговора о закупу станова изграђених у оквиру СИРП-а“ са назнаком „Не отварати“. Захтев се доставља лично у затвореној коверти у Општинској стамбеној агенцији Стара Пазова ЈП, 1. спрат, зграда Општине или путем препоручене пошиљке ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ Светосавска 11, Стара Пазова, до понедељка 08.06.2020. године тако да стигне до 14 часова.

Неблаговремени Захтеви се неће узети у разматрање.

Захтев за продужење Уговора о закупу можете преузети сваког дана 08-14 ч у просторијама Општинске стамбене агенције.

Комисија ће Предлог листе за продужење уговора о закупу објавити на огласној табли ЈП Општинске стамбене агенције Стара Пазова и на огласној табли стамбених зграда бр 1 и бр 3 у Новим Бановцима, а по истеку рока за жалбу и разматрање истих, објавиће се коначна листа за продужење уговора о закупу.

Посебне напомене:

Сви Закупци који остваре право на продужење закупа стана закључују Уговор о закупу на одређено време за период од 3 (три) године са Општинском стамбеном агенцијом Стара Пазова ЈП, у коме ће бити прецизирана сва права и обавезе уговорних страна.

Све додатне информације можете добити на број телефона 064/802-1476, сваког радног дана од 08 до 15 часова. Ваше упите можете слати и на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494