Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора у Сурдуку

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини општине Стара Пазова оглашава Јавно надметање за давање у закуп пословног простора.
1) У Сурдуку, улица Шашић Илије број 1, површине 33.9 м2.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована физичка лица регистрована за обављање пословне делатности код надлежног органа и правна лица која доставе уредне понуде.

Пре доставе понуда за јавну лицитацију, заинтересована лице се могу детаљно упознати са условима огласа сваког радног дана до 2.7.2021. године у времену од 7.30 до 15 часова, у периоду трајања овог огласа, у просторијама Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Светосавска број 11.

Пријаве за надметање предају се до 9.7.2021.године до 10,00 часова.

Јавна лицитација ће се обавити 9.7.2021. године са почетком у 12 часова у просторијама јавног предузећа у згради општине Стара Пазова.

Контак телефон: 022/310-180

Лицитација 150KB
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494