Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Позив за подношење понуда за набавку услуге вршења стручних консултантских услуга за успостављање и имплементацију система финансијског управљања или контроле - ФУК

Позив за подношење понуда за набавку услуге вршења стручних консултантских услуга за успостављање и имплементацију система финансијског управљања или контроле - ФУК 673 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Позив за услугу одржавања водовода и канализације 704 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА 441 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Javni poziv - Nabavka elektromotorne rampe za invalide

Javni poziv - Nabavka elektromotorne rampe za invalide 299 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ РАДОВА – ПОПРАВКА ПРИЛАЗА НА УЛАСКУ У БЕЛУ ЗГРАДУ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Позив за подношење понуда 299 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ ДОБАРА – МОНТАЖНИ КОНТЕЈНЕРИ

Позив за подношење понуда 606 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494