Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања водовода и канализације - хитне интервенције објеката у јавној својини општине Стара Пазова

Позив за подношење понуда 671 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга

Позив за подношење понуда 291kb

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ ЗА УСЛУГЕ ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Позив за подношење понуда 40kb

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавни позив за подношење понуда за нававку радова на постављању изолацију и црпљењу воде на стамбеној згради у Ћирила и Метоидја бр. 6

Позив за подношење понуда 96kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе изградње стамбеног објекта ПД+П+4+ПК на кат.парц. број 2457/2 к.о. Стара Пазова у улици Ћирила и Методија 6, Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о пократању поступка 200kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда прикључних шахти за водовод на објектима Регионалног стамбеног програма “РХП5 Стара Пазова“

Позив за подношење понуда 647kb
Одлука о покретању поступка 199kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494