Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Позив за подношење понуда за набавку добра нафтних деривата за потребе предузећа

Позив за подношење понуда 285 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Позив за подношење понуда за набавку услуге одржавања водовода и канализације - хитне интервенције објеката у јавној својини општине Стара Пазова

Позив за подношење понуда 671 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Позив за подношење понуда за набавку угоститељских услуга

Позив за подношење понуда 291kb

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ ЗА УСЛУГЕ ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Позив за подношење понуда 40kb

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавни позив за подношење понуда за нававку радова на постављању изолацију и црпљењу воде на стамбеној згради у Ћирила и Метоидја бр. 6

Позив за подношење понуда 96kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Израда пројекта за извођење (ПЗИ) за потребе изградње стамбеног објекта ПД+П+4+ПК на кат.парц. број 2457/2 к.о. Стара Пазова у улици Ћирила и Методија 6, Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о пократању поступка 200kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494