Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ ДОБАРА – МОНТАЖНИ КОНТЕЈНЕРИ

Позив за подношење понуда 606 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ – СТОЛАРСКЕ УСЛУГЕ

Позив за подношење понуда 667 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Позив за подношење понуда за нававку услуге - хигијенско одржавање

Позив за подношење понуда 38 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ – ПОПРАВКА СА ЗАМЕНОМ КЕРАМИЧКЕ ОБЛОГЕ

Позив за подношење понуда 39 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАВАВКУ УСЛУГЕ – МОЛЕРСКЕ УСЛУГЕ

Позив за подношење понуда 38 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Позив за подношење понуда за набавку добра нафтних деривата за потребе предузећа

Позив за подношење понуда 285 KB

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494