Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

Конкурсна документација 2.1 МБ
Одлука о додели уговора 1.2 МБ
icon-pdf Одлука о покретању поступка 59 КБ
icon-pdf Решење о именовању комисије 60.3 КБ
icon-pdf Изјава о одсуству сукоба интереса
64.9 КБ
icon-pdf Одговор
140 КБ
icon-pdf Измена конкурсне документације
1,6 МБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494