Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Преузмите програм и планове Општинске стамбене агенције у електронском формату:

Програм пословања за 2023. годину 8.9mb
Решење програм пословања за 2023. годину 142 кб
Програм пословања и финансијски план за 2022. годину 35.31mb
Програм пословања и финансијски план за 2022. годину - измене и допуне I 33.07mb
Програм пословања и финансијски план за 2022. годину - измене и допуне II 38.22mb
Извештај о пословању за 2020. годину 8.11mb
Програм пословања за 2021. годину 17.76mb
Програм пословања за 2020. годину 695kb
Програм пословања за 2019. годину 581kb
Програм пословања за 2018. годину 524kb
Програм и планови Општинске стамбене агенције за 2016. годину - Измена и допуна 1.4mb
Програм и планови Општинске стамбене агенције за 2016. годину 1.4mb
Програм и планови Општинске стамбене агенције за 2014. годину 260kb
Програм пословања ЈП ОСА за 2018. годину 1.8MB
Квартални извештај ( I-XII) 419kb
Квартални извештај (I-III) 192kb
Подели на мрежама

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494