Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Модерна четвороспратница у строгом центру Старе Пазове

Међу првим већим пројектима ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ налази се изградња модерне четвороспратне стамбене зграде у строгом центру Старе Пазове у улици Ћирла и Методија.

Зграда ће бити модерног изгледа и архитектуре у складу са најсавременијим достигнућима енергетске ефикасности, која се заснива на обновљивим изворима енергије уз системе топлотних пумпи, примену соларних колектора итд.

Почетак изградње је планиран за април 2014. године са финализацијом изградње 24 стана у периоду од једне године. Укупан капацитет, који је предвиђен пројектом, је 48 станова у три различита модерна стила, односно типа. Поред добре позиционираности и савременног изгледа, једно од кључних предности зграде је и предвиђена уштеда електричне енергије за грејање која максимално достиже до 30KWh по квадратном метру.

Станови ће примарно бити намењени становништву слабије куповне моћи, који сходно скромнијим месечним примањима нису у могућности да постану корисници осталих комерцијалних кредита који нуди банкарски сектор. банке Поред поменутог еколошког односно енергетског аспекта станове ће одликовати:

  • Врхунски квалитет
  • Иновативна технолошка решења
  • Комфор
  • Индивидуалност
  • Рационализација трошкова
  • Безбедност
  • Професионално одржавање и управљање
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494